شناسنامه بانکدار بعد از این
 
نام بانکدار بعد از این
تماس با من
جنسیت زن
سن
درباره من یک خانم از دهه ی شصت ...

کشور ایران  
شهر

تحصیلات کارشناسی  
شغل کارمند  
سرگرمی ها  
علاقه مندی ها