1.

دوشنبه 21 تیر 1395
دوست دارم چشمام ببندم . برم تو یک کنسرت بزرگ . یک موزیک(بخوانید یک عالم موزیک!) با طنین زیاد . من روی سن بخونم بخونم و رقص کنان گم بشم تو هیاهو و رقص و شادی مردم .

( تعداد کل: 51 )
<<    1       2       3       4       5       6